Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biofizycznego
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1 p. 201
20-031 Lublin, Polska

zg@ptbf.pl
wieslaw.gruszecki@umcs.pl
Tel.: +4881 537 62 52

KRS: 0000024885
REGON: 430671081
NIP: 954 232 36 90

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A.
61 1090 2688 0000 0001 1897 3120


WykładyWykładowca Ośrodek Temat wykładu
Halina Abramczyk Politechnika Łódzka w Łodzi Nowoczesne metody diagnostyki onkologicznej
Piotr Bojarski Uniwersytet Gdański w Gdańsku Monte-Carlo simulations and their applications in selected systems of biophysical interest
Krzysztof Dołowy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Transcellular and paracellular routes of ion transport across human bronchial epithelium.
Alina Dudkowiak Politechnika Poznańska w Poznaniu Biologiczne i medyczne zastosowania metod fototermicznych
Krzysztof Gibasiewicz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Mechanizm rekombinacji ładunków w fotosyntetycznych centrach reakcji bakterii purpurowych. Rola dynamiki białka.
Zygmunt Gryczyński Texas Christian University, Fort Worth, USA Forster Resonance Energy Transfer (FRET) - Biophysical Applications Today
Ryszard Grygorczyk Universite de Montreal, Montreal, Canada Application of advanced light microscopy techniques to study cellular ATP release
Andrzej Hendrich Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Błony biologiczne - od biernej bariery do aktywnego środowiska. Przykład błon bakteryjnych
Halina Kleszczyńska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Krwinka czerwona jako praktyczny model komórki
Anna Kostrzewska Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Plusy i minusy badań na izolowanych tkankach ludzkich
Pierre Leroy University of Lorraine, Nancy, Francja Gold nanoparticles of antioxidant properties: is it promising for human health or rather an academic dream?
Jerzy Nakielski Uniwersytet Śląski w Katowicach Biophysical aspects of growth rate anisotropy in the Arabidopsis thaliana root apex
Marta Pasenkiewicz-Gierula Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kryształ czy domena błonowa? Charakterystyka uporządkowanych skupisk cholesterolu w błonach przesyconych cholesterolem – wyniki symulacji komputerowych
Kazimierz Strzałka Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Molecular mechanism of the xanthophyll cycle – a comparison of model systems and native thylakoid membranes
Adam Szewczyk Instytut im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Mitochondrialne kanały potasowe
Aleksandra Szulc Uniwersytet Łódzki w Łodzi Wykorzystanie modyfikowanych dendrymerów polipropylenoiminowych jako nośników leków przeciwnowotworowych
Kazimierz Trębacz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kanały jonowe w tonoplaście komórek roślinnych
Sławomir Wąsik Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Zastosowanie interferometrii laserowej w badaniach modelowych układów biofizycznych
Zbigniew Wieczorek Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Właściwości spektroskopowe znakowanych fluorescencyjnie analogów 5'-końca mRNA

Wykłady palanarne odbęda się w pałacu Małachowskich (zobacz mapkę).

XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego odbywa się pod Honorowym Patronatem Krzysztofa Hetmana
Marszałka Województwa Lubelskiego


Główni SponsorzySponsorzy


Sponsorzy wspierający

Terminy i opłatyStreszczenie - do 15.05.2013

Opłata dla wykładowcy - 900 PLN

(koszty pobytu bez opłaty konferencyjnej)


Opłaty dla członków PTBF lub sponsorów (za osobę):

•do 31.03.2013:

1100 PLN – pokój dwuosobowy
1300 PLN – pokój jednoosobowy

•do 30.05.2013:
1200 PLN – pokój dwuosobowy
1400 PLN – pokój jednoosobowyOpłaty dla osób nie będących członkami PTBF (za osobę):

•do 31.03.2013:

1300 PLN – pokój dwuosobowy
1400 PLN – pokój jednoosobowy

•do 30.05.2013:
1400 PLN – pokój dwuosobowy
1500 PLN – pokój jednoosobowy

(Koszt zakwaterowania wliczony jest w opłatę konferencyjną)